Jakt

Jakt på bl.a. björn, älg och fågel. Jakt- och skytteutbildningar bl.a. Jägarexamen och Björnjakt. Viltskådning och Fiske. Äventyr, event och teamutveckling.

Älg

(Alces alces)

Jämtland – bland många jägare känt för sin storslagna natur och storväxta älgtjurar. Att få smyga på ett ståndskall i den kuperade fjällskogen runt Valsjöbyn och plötsligt upptäcka en ståtlig älgtjur med solbländande skovlar är få förunnat men varje älgjägares dröm. En dröm som kan bli verklighet i våra jaktmarker.

På familjen Myhrs jaktmarker i Hotagenfjällen på gränsen Norge har det jagats älg långt innan de själva kom hit för över hundra år sedan. Älgen har alltid varit ett av de viktigaste villebråden för människorna som bott här sedan urminnes tider. Gamla och sinnrika system av fångstgropar vittnar om djupa kunskaper om jakt och djur. En förutsättning för överlevnad.